ETT VCAexamens

De evolutie van de ETT VCA

Als blogger zoek ik het internet regelmatig af naar VCA gerelateerde onderwerpen. En dan kun je zomaar een mooie uitdrukking tegenkomen. In een Belgisch stukje VCA proza kwam ik deze zin tegen van een aantal jaar geleden ‘De eind- en toetstermen (ETT) voor het behalen van het diploma VCA evolueren’. Precies de woorden die ik zocht voor dit blog want we staan aan de vooravond van grote veranderingen.

Wat gaat er precies evolueren

Het gaat allemaal anders worden. Er worden alternatieve vraagvormen geïntroduceerd in de VCA-examens. De VCA-examenvragen eisen meer inzicht en bieden meer uitdaging. Daarnaast moet ook het VCA-lesmateriaal hierop aangepast worden. We zijn nu gewend aan een inmiddels bijna traditionele indeling. U kent het wel, we beginnen met arbeidsomstandigheden en we eindigen met Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Maar van deze indeling gaat worden afgestapt.

De schop in het VCA-lesmateriaal waarom eigenlijk?

De VCA-examenbank gaat de arbeidslogica en werksituatie centraal te stellen. Ze willen af van al die losstaande onderwerpen waarbij de context uit het oog verloren gaat. Er komen 4 grote thema’s, het toepassen van de kennis in de praktijksituatie zal daarin centraal staan. Leerden we voorheen voor het VCA-diploma vooral feiten en weetjes, nu gaan we veel meer sturen op kennis waarmee je in de praktijk goede afwegingen kunt maken om risico’s te beperken en veiligheid te bevorderen.

Wat zijn die 4 grote thema’s?

Deze zijn als volgt:

  • A :Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden.
  • B: Uitvoeren van werkzaamheden.
  • C: Beheersen van specifieke gevaren en tenslotte
  • D: Beheersen van incidenten en noodsituaties.

Praat u mee over het nieuwe VCA- Lesmateriaal?

U als gebruiker van onze VCA- examens en VCA- Lesmateriaal heeft bij ons inbreng bij de herziening van het VCA-lesmateriaal. U moet er tenslotte mee aan de slag. PBNA organiseert 3 inspraakavonden waar we met u in gesprek willen gaan. We willen die docenten, instructeurs spreken die dit lesmateriaal veel (gaan) gebruiken. Die met scholieren werken of juist met kandidaten van bedrijven. U bent opleider met visie en draagt graag wat bij. Het betreft lesmateriaal voor VCA VOL en VCA Basis.

Aanmelden

Graag zie ik een email van u tegemoet als u interesse heeft. De avonden vinden plaats eind maart en in april op donderdagavonden in Eindhoven Zwijndrecht en Staphorst. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden in uw email. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, ik vraag u dan ook om snel te reageren. U kunt uw email sturen naar: sales@pbna.com

Hopelijk zie ik u daar en anders tot de volgende Blog

PS heeft u nog geen nieuwe stijl examen gemaakt? Klik hier

Deel deze post