B VCA (Basis Veiligheid VCA)

Basis Veiligheid VCA ook wel bekend als VCA 1 of vca basis. Werkt u voor een aannemer op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving, dan moet u meestal een B VCA diploma hebben. Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra.

Andere talen

Het examen B VCA is beschikbaar in de volgende 18 talen: Nederlands, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Litouws,
Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.

B VCA Proefexamen

Bij PBNA kunt u tegen een kleine vergoeding VCA proefexamens maken. Na ieder oefenexamen krijgt u een advies over welke onderwerpen u nog eens zou moeten bestuderen om een beter resultaat te behalen. Ga naar: www.vca-proefexamens.nl

Startgarantie

Als individuele deelnemer kunt u het B VCA examen op meer dan 50 plaatsen (dus altijd dichtbij) afleggen. PBNA biedt de unieke startgarantie; geplande examens gaan bij PBNA altijd door. Direct na het examen ziet u de uitslag. Voor groepen van een bedrijf, opleidingsinstituut of school kiest u het voordelige besloten VCA examen. U bepaalt dan: locatie, datum en tijd. PBNA neemt het examen op dat gewenste moment af.

VCA herhalingscursus

Het B VCA diploma is 10 jaar geldig. Als uw diploma is/gaat verlopen, moet u hetzelfde examen afleggen als kandidaten die voor het eerst examen afleggen. U kunt zich via een opleidingsinstituut voorbereiden op het herexamen of kiezen voor zelfstudie met het PBNA lesboek en de online proefexamens.

Reserveer B VCA examen individueel
Reserveer B VCA examen groepen

Samenstelling B VCA examen

Onderwerp Aantal examenvragen
Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
A.01 Regelgeving en veiligheidsregels 3
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties 1
A.03 Preventie 2
Uitvoeren van werkzaamheden
B.01 Werkplek 4
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen 4
B.03 Arbeidsmiddelen 6
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden 7
Beheersen van specifieke gevaren
C.01 Gevaarlijke stoffen 5
C.02 Elektriciteit en straling 3
C.03 Brand en explosie 3
Beheersen van incidenten en noodsituaties
D.01 Ongevallen 1
D.02 Noodsituaties 1

Bekijk de B VCA toetsmatrijs (PDF)

Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. Voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U bent geslaagd als u minimaal 2.580 punten hebt behaald. Hierboven ziet u een overzicht met het aantal vragen per onderwerp in het basis examen (B VCA).

Als u bent geslaagd ontvangt u het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig is. Ga naar aanmelden voor het B VCA