VIL VCU

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU. Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA gecertificeerde bedrijven.

VIL VCU talen

Het examen VIL VCU is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

VIL VCU Proefexamen

Bij PBNA kunt u tegen een kleine vergoeding meer VCA proefexamens maken. Na ieder oefenexamen krijgt u een advies over welke onderwerpen u nog eens zou moeten bestuderen om een beter resultaat te behalen.

Startgarantie

Als individuele deelnemer kunt u het VIL-VCU examen op meer dan 50 plaatsen (dus altijd dichtbij) afleggen. PBNA biedt de unieke startgarantie; geplande examens gaan bij PBNA altijd door. Direct na het examen ziet u de uitslag.
Voor groepen van een bedrijf, opleidingsinstituut of school kiest u het voordelige besloten VCA examen. U bepaalt dan zelf: locatie, datum en tijd. PBNA neemt het examen op dat gewenste moment af.

VCU herhalingscursus

Het VIL-VCU diploma is 10 jaar geldig. Als uw diploma is/gaat verlopen, moet u hetzelfde examen afleggen als kandidaten die voor het eerst examen afleggen. U kunt zich via een opleidingsinstituut voorbereiden op het herexamen of kiezen voor zelfstudie met het PBNA lesboek en de online proefexamens.

Reserveer VIL VCU examen individueel
Reserveer VIL VCU examen groepen

Samenstelling VIL VCU examen

Onderwerp aantal examenvragen
Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
A.01 Regelgeving en veiligheidsregels 14
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties 4
A.03 Preventie 8
Uitvoeren van werkzaamheden
B.01 Werkplek 6
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen 4
B.03 Arbeidsmiddelen 5
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden 7
Beheersen van specifieke gevaren
C.01 Gevaarlijke stoffen 7
C.02 Elektriciteit en straling 4
C.03 Brand en explosie 5
Beheersen van incidenten en noodsituaties
D.01 Ongevallen 3
D.02 Noodsituaties 3

Bekijk de VIL VCU toetsmatrijs (PDF)

Het examen omvat 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten. Voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U bent geslaagd als u minimaal 4.515 punten hebt behaald. U ontvangt dan het VCA pasje en VIL VCU diploma dat 10 jaar geldig is. Ga naar aanmelden voor het VIL VCU. 

Hierboven ziet u een overzicht met het aantal vragen per onderwerp in het VCU VIL examen (VIL VCU).