VCA examen vragen

Wat! Nieuwe VCA examenvragen?

De nieuwe examenvragen voor VCA Basis en VCA VOL houden de gemoederen in het onderwijs bezig. Logisch natuurlijk, de bevraging gaat enorm veranderen. Wordt het lastiger, of juist makkelijker. Blijft het zo talig. En de voorleesexamens dan. En komt er ander lesmateriaal. Zomaar een paar zaken waar je als docent mee geconfronteerd wordt. De ingangsdatum 1 september is direct in het nieuwe schooljaar. Sinds jaar en dag worden de VCA examens afgenomen met Multiple Choice vragen waarbij de kandidaat uit 3 antwoorden moet kiezen. De formulering van de vragen roept nogal eens weerstand op. Deze zou te lang zijn, wollig taalgebruik, soms dubbele ontkenningen en te moeilijk gesteld.

Toepassingsgerichte vragen

Verandering in de examinering is voor de scholen zeer welkom, mits de vragen duidelijker gesteld worden, de zinnen korter, gebruik gemaakt gaat worden van beeldend materiaal en de vraag betrekking heeft tot praktijksituaties. Deze veranderingen worden omarmd. Dat de toetstermen meer praktijkgericht zullen zijn is positief, immers iedereen wil dat wanneer het gaat om veiligheid dat gedrag en keuzes om risico’s te beperken bevorderd wordt. Om een beeld te krijgen van deze nieuwe vraagvormen moeten we de proef op de som nemen en met een aantal leraren aan tafel zitten om eens naar de nieuwe vragen te kijken. Met 10 techniek- en bouwdocenten aan tafel gaven mijn collega en ik onlangs een presentatie over de aankomende veranderingen. VCA infra biedt op haar site een oefen-examen aan met de nieuwe vraagvormen en een aantal van die vragen werden bekeken en besproken.

Reacties

Ai..lastig, de vragen zijn goed geformuleerd, maar de antwoorden…die bestaan soms uit zes keuzes. En hoeveel antwoordem moet je kiezen om het goed te beantwoorden? Oh dat staat er niet bij. Lastig mmm. Maak je een vraag dan 100% fout of kun je ook scoren in de antwoorden? Meer keuzemogelijkheden in de antwoorden wordt als lastig gezien. Het gaat niet makkelijker worden zegt dan een docent. Nee maar dat hoeft toch ook niet zegt zijn collega, ze worden straks veel meer getoetst of ze de theorie ook begrijpen en kunnen toepassen, dat is wel goed. 10 docenten hebben 10 meningen, uiteindelijk was voor hen het belangrijkste om tijdig het nieuwe lesmateriaal in handen te krijgen zodat zij de leerlingen straks goed kunnen voorbereiden.

Nieuw Lesboek

Bij PBNA gaan we binnenkort met leerkrachten en de schrijvers van ons VCA lesmateriaal aan tafel om een start te maken voor het nieuwe lesboek. Met leerkrachten? Jazeker we hebben een aantal leerkrachten uitgenodigd hun input te geven. Dit zijn vakdocenten, onderwijskundigen en ontwikkelaars van lesmateriaal. Uit het reguliere onderwijs maar ook schuiven er leerkrachten aan van Praktijkscholen. Maar ook trainers, instructeurs die VCA opleidingen en trainingen verzorgen in bedrijven voor mensen die de school al ver achter zich hebben gelaten. PBNA zoekt die samenwerking graag op, we hebben een gezamenlijk doel in deze: kandidaten die VCA examen moeten doen zo goed mogelijk voorbereiden voor de nieuwe examens. We maken daarbij graag gebruik van ervaringen met veel doelgroepen.

Op naar 1 september

Iedereen die vanaf oktober vorig jaar VCA examen doet, maakt al kennis met de nieuwe vraagvormen. Omdat de examenbank eerst de vragen wil testen voordat ze ingezet gaan worden in september, is er een grootschalig onderzoek naar de resultaten van die vragen. Direct na het examen mogen kandidaten 5 van de nieuwe vragen beantwoorden voor het onderzoek. Deze zogenaamde zaai-items tellen niet mee voor de eindscore. Goed dat dit getest wordt, we zijn benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Maar dat in september er veel gaat veranderen is zeker.

Tot de volgende VCA Blog

Deel deze post